Ma reggeltől böngészhetők a tanügyminisztérium honlapján a kilencedik osztályba jelentkezők számítógépes elosztásának eredményei. A felvételi jegy 80 százalékát a képességvizsgán szerzett jegyek átlaga, a fennmaradó 20 százalékot pedig a gimnáziumi átlag adja. A felvételi jegyek szerinti országos rangsort a craiovai Fratii Buzesti iskola természettudományi szaka vezeti, ahol 9,91 volt az utolsó bejutási média.  A minisztérium által közölt 50-es listán nem szerepel magyar tannyelvű iskola, a fővárosi tanintézmények mellett többek között Konstanca, Galați, Brăila és Kolozs megyeieket találunk. A magyar tannyelvű iskolák közül Kolozs megyében a Báthory István Elméleti Líceum matematika-informatika szakára, Maros megyében a Bolyai Farkas Elméleti Líceum természettudományi szakára, Hargita megyében a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium természettudományi szakára, Kovászna megyében pedig a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium matematika-informatika szakára volt a legnehezebb bejutni. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas líceum említett szaka megyei szinten 7., a kolozsvári Báthory István említett szaka pedig megyei szinten a 20. helyen áll a bejutási átlagok szerint.