A tervezet szerint, a felfüggesztési időtartam csökkentéséről – a tulajdonos kérésére – annak a megyének a közlekedésiosztály-vezetője dönthet, ahol a kihágás történt. A vezetési jog gyakorlásának felfüggesztési időtartamát a jogosult kérésére csökkenteni lehet, ha egyidőben teljesülnek a következő feltételek: ha az érintett sikeresen megoldotta a forgalmi szabályok ismeretét ellenőrző tesztet; és legalább egy évvel a tett elkövetése előtt megszerezte vezetői engedélyét. A képviselőház döntő fórumként szavazott a törvény módosításról. Kérni lehet, hogy a vezetői jogosítvány felfüggesztésének idejét 30 napra csökkentsék egyebek mellett abban az esetben, ha a gépkocsivezető legtöbb 70 km/órával lépte túl az adott gépkocsi-kategória maximális megengedett sebességét, vagy ha a túllépés meghaladta a 70 km/órát, de az eset az elmúlt tizenkét hónapban csak egyszer fordult elő. A képviselőház döntő fórumként szavazott a törvény módosításról.