Felszólította a Székely Nemzeti Tanácsot az Európai Bizottság, távolítsa el a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos keresetét az internetről. Az uniós hatóság szerint az SZNT-nek nincs jogalapja arra, hogy közzétegye a saját beadványát a bírósági eljárás befejezése előtt. Izsák Balázs SZNT-elnök szerint megalapozatlan és hibás az EB állítása, azt mondta, az Európai Unió Alapjogi Chartája kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog a véleményalkotás mellett az információk közlésének jogát is magába foglalja, ezért nem távolítják el keresetüket az internetről.

„A tévedésének az az alapja, hogyha két magánszemély pereskedik egymással, ahol személyiségi adatok kerülhetnek nyilvánosságra, vagy akár üzleti titkok, akkor teljesen indokolt az, hogy ezeket az adatokat bizalmasan kezeljék, viszont mi egy európai polgári kezdeményezés kapcsán indítottunk eljárást, amelyben az a cél, hogy 1 millió ember bevonásával tudjunk aláírásokat összegyűjteni. Tehát eleve abszurd egy ilyen ügyet titkosnak tekinteni”

-mondta rádiónknak Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Szerinte semmilyen jogi következménye nem lehet annak, hogy a keresetet nem távolítják el az internetről.

„Tudomásom szerint az Európai Bizottságnak arra jogalapja nincsen, hogy ezt tovább folytassa. Ugyanakkor megjegyzem, ahhoz sincs jogalapja, hogy nekünk valamilyen utasítást küldjön. Tehát elvárható az, hogy ha egy hivatalos, közhatalmú testület egy állampolgárt megszólít és valamilyen utasítást ad, akkor annak a jogalapját neki valóban meg kell indokolnia, hogy milyen jogszabály alapján küld utasítást az európai unió valamely polgárának.”

Az SZNT európai polgári kezdeményezését tavaly utasította el az EB, emiatt a kezdeményezők a luxemburgi bírósághoz fordultak az elutasító határozat érvénytelenítéséért. Az indítvány a nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokat őrző régiók gazdasági fejlődését biztosítaná.