A féltékenység, a rablás és a bosszúállás csak 9-10 százalékban indítéka az erőszakos cselekményeknek. Ez a rendőrség legfrisebb felméréséből derült ki, amely azt is kimutatta, hogy a bűnözők két harmada írástudatlan, csak nagyon kevés az a bűntett, amelynek elkövetői egyetemet végeztek. A tetteseknek nagy része munkanélküli, 19 és 45 év közötti férfi. A bűnözéssel szembeni toleranciára utal, hogy a vidékieknek több mint fele bizonyos helyzetekben indokoltnak tartja az elmérgesedő szitkozódást és verekedést.