Az alkotmányossági kifogásokat június 27-én tárgyalja a testület. A parlament áprilisban fogadott el egy törvényjavaslatot, és eszerint a magánegyetemek vagyona az alapítók magántulajdona és nem az intézményé. Az államelnök ezt a módosítást azért nem hirdette ki, mert szerinte sérti a tulajdonhoz való jog és az egyetemi autonómia alkotmányos elvét.