Összesen 34 kiadó 144 könyve részesül támogatásban. Szonda Szabolcs egyetemi adjunktus, az elbíráló bizottság tagja elmondta, hogy az idén kevesebb kiadványt támogattak, egyrészt mivel kevesebb pénze volt az alapítványnak, másrészt pedig nem akarták elaprózni az összegeket. Ezért főleg a nagyobb terveket szavazták meg. A magyar kiadók közül a Koinónia 120 ezer lejt kap. A Mentor és a Kriterion Kiadó csak egy-egy könyv kiadására nyert támogatást.