Legalábbis ma az alkotmányozó bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint minden negatív megkülönböztetés az alaptörvényt sérti majd. A szakbizottság Tudor Chiuariu szenátor javaslatát fogadta el. Ő az alaptörvény 4. szakaszának 2. bekezdését módosítaná. Javaslata mindennemű diszkriminációt tilt, vagyis a fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, etnikai, vagyoni, politikai hovatartozásra, fogyatékosságra, korra vagy szexuális orientáltságra vonatkozó megkülönböztetés alkotmányba ütközik, ha az új alaptörvényt bevezetik. Az érvényes alkotmány explicit nem tiltja a diszkriminációt, de leszögezi, hogy Románia az összes állampolgárának közös és oszthatatlan hazája, fajtól, nemzetiségtől, etnikai eredettől, nyelvtől, vallástól, nemtől, véleménytől, politikai hovatartozástól, vagyontól vagy társadalmi származástól függetlenül.