Korábban Csíki Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért csoport szóvivője elmondta, hogy támogatják a hivatal és a tanfelügyelőség azon javaslatát, miszerint a következő tanévtől a tanintézetben működő osztályok adminisztratív szempontból átkerüljenek egy más intézmény alá. Ezt cáfolja meg egy közleményben az osztályok szülőbizottságának elnökeiből álló iskolai testület, akik szerint Csiki Csengele a Civilek a katolikus iskoláért csoport nevében nyilatkozott a helyzetről, anélkül, hogy kikérje a szülők véleményét. A szülők véleménye szerint, a szaktárcától érkezett válaszok értelmében az iskola rendelkezik a hivatalos működési engedéllyel és akkreditációval. Elmondásuk szerint csak véletlenszerű hiba, hogy nem szerepel a tanfelügyelőség honlapján közzétett iskolai rendszerben.